Algemene Voorwaarden en Condities

Wij zijn blij dat je geïnteresseerd bent in onze Algemene Voorwaarden. Ze beschrijven in detail de relatie tussen jou en ons, Traum-Ferienwohnungen GmbH, evenals de relatie tussen de vakantiegast en de eigenaar. We doen ons best om ervoor te zorgen dat onze Algemene Voorwaarden altijd transparant zijn. Neem daarom even de tijd om ze door te lezen.

Download de Algemene Voorwaarden als PDF

§ 1 Acceptatie van de algemene voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn uitsluitend van toepassing op alle goederen, diensten en aanbiedingen geleverd door Traum-Ferienwohnungen GmbH.

Door een bezoek te brengen aan een van onze websites ( www.traum-ferienwohnungen.de, www.traum-ferienwohnungen.at, www.traum-ferienwohnungen.ch, www.holiday-apartments.co.uk, www.vacation-apartments.com ) (hierna "Webportaal" genoemd) van Traum-Ferienwohnungen GmbH (hierna "Aanbieder" genoemd), en door gebruik te maken van de website en de bijbehorende services van de Aanbieder, accepteert de bezoeker hierbij deze Algemene Voorwaarden.

De aanbieder erkent geen andere algemene voorwaarden van bedrijven.

§ 2 Diensten

De Aanbieder publiceert advertenties voor vakantieaccommodaties van Webportaalgebruikers, die hun vakantieaccommodatie willen verhuren (hierna aangeduid als "Verhuurder") en verzamelt deze voor Webportaalgebruikers die een vakantieaccommodatie willen huren (hierna aangeduid als "Huurder") met het doel deze te bekijken en contact te leggen. De publicatie van de advertenties omvat een overzicht van mogelijke boekingsperioden en de optie van direct contact tussen Verhuurders en Huurders. Partijen tot enige daaruit voortvloeiende Huurovereenkomst met betrekking tot het gebruik van het vakantieappartement zijn uitsluitend de Verhuurder en de Huurder; echter niet de Aanbieder.

§ 3 Registratie

 1. Het gebruik van het Webportaal van de Aanbieder vereist een registratie door de Eigenaar van de vakantiewoning. Tijdens dit proces worden persoonlijke gegevens overgedragen. De Eigenaar verzekert dat zijn informatie waarheidsgetrouw en compleet is. De gegevens moeten door de Eigenaar up-to-date worden gehouden. De Aanbieder heeft het recht om de Eigenaar tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van het Webportaal in geval van onware informatie.
 2. Met de registratie krijgt de eigenaar een eigen account op het Webportaal van de Aanbieder. Dit account wordt beveiligd door een wachtwoord dat door de eigenaar is gekozen of automatisch is gegenereerd. De eigenaar is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met zijn accountgegevens en de Aanbieder te informeren in geval van frauduleus gebruik door derden.
 3. Voor de huurder is het nodig om persoonlijke contactgegevens door te geven om in contact te komen met de eigenaar en voor het proces van een boekingsaanvraag.
 4. Tegelijkertijd stemt de huurder ermee in dat na het versturen van een boekingsaanvraag, er een gratis registratie plaatsvindt en er een account voor de huurder wordt aangemaakt. Het gratis account, dat huurders kunnen gebruiken na bevestiging, biedt de mogelijkheid om data en verzoeken uitgebreid te bekijken en te beheren, evenals gemakkelijk en eenvoudig te communiceren met de verhuurder via een berichtengebied. Het persoonlijke account kan ook worden gebruikt om individuele accommodatie wensenlijsten te maken en te delen met vrienden of familie. Huurders profiteren ook van de bescherming die voortvloeit uit het volgen van misbruikte data. Het account kan op elk moment worden verwijderd in het instellingengebied van de persoonlijke gegevens.

§ 4 Advertenties en prijzen

 1. Eigenaren kunnen via het Webportaal van de Aanbieder advertenties voor vakantieaccommodatie aan Huurders aanbieden. De Eigenaar zal de Aanbieder een vergoeding betalen voor de advertentie. De momenteel geldende prijzen van de Aanbieder zijn van toepassing. Deze zijn te bekijken op het Webportaal van de Aanbieder. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om zijn prijzen bij te werken en, indien van toepassing, alleen de advertenties van Eigenaren te plaatsen tegen betaling van de momenteel geldende prijzen.
 2. Per advertentieplaatsing kan de verhuurder beschrijvingen en afbeeldingen van één vakantieaccommodatie (= één aparte huureenheid, zoals een enkel vakantieappartement, bijvoorbeeld) opnemen. De verhuurder zorgt ervoor dat de beschrijvingen en afbeeldingen en al het andere ingediende materiaal vrij zijn van rechten van derden, met name auteursrechten en merkrechten. Bovendien zorgt de verhuurder ervoor dat noch de beschrijvingen, noch de afbeeldingen of enig ander ingediend materiaal onwettige inhoud, pornografie of grove uitdrukkingen bevatten. De verhuurder, of respectievelijk de persoon die de advertentie plaatst, is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijvingen en afbeeldingen.
 3. De aanbieder heeft het recht om de aangeleverde materialen, zoals afbeeldingen of beschrijvingen, in te korten, samen te vatten of zelfs niet te publiceren. Daarnaast kan er door de noodzakelijke compressie van de afbeeldingen verlies van kleur optreden, of kunnen er afwijkingen in de grootte of verhoudingen zijn. De eigenaar verklaart hierbij daarmee akkoord te gaan.
 4. De eigenaar geeft de aanbieder een niet-exclusieve, sublicentieerbare, gratis, overdraagbare, wereldwijde licentie voor het gebruik van alle door de eigenaar gepubliceerde advertentie-inhoud op het webportaal. Deze licentie vervalt wanneer de eigenaar delen van de gepubliceerde inhoud (met betrekking tot de verwijderde inhoud evenredig) of de gehele advertentie van het webportaal van de aanbieder verwijdert, of de contractuele relatie beëindigt.
 5. De betalingsregelingen zijn gebaseerd op de momenteel geldige voorwaarden van de aanbieder en kunnen worden bekeken op het webportaal.
 6. De huurder zal geen kosten ondervinden van het gebruik van het Webportaal.

§ 4a Rangschikking

 1. De aanbieder bepaalt de volgorde van de zoekresultaten in het webportaal op basis van bepaalde parameters ("Ranking"). Voor zover de eigenaar aan deze parameters voldoet, zal hij/zij hoger in de zoekresultatenlijsten worden weergegeven. De belangrijkste parameters die door de aanbieder worden gebruikt voor de Ranking zijn als volgt:
  1. Bij een volledige tekstzoekopdracht wordt er gecategoriseerd in titel, beschrijving en uitrusting van de advertenties, waarbij de relevantie van de categorieën in dezelfde volgorde afneemt.
  2. Bij het gebruik van filters, gebruikt de aanbieder een strafranglijst, die is onderverdeeld in straffen gebaseerd op kwaliteit en straffen gebaseerd op weergaven. De straffen gebaseerd op kwaliteit hebben voorrang op de straffen gebaseerd op weergaven. Als een advertentie een straf krijgt, wordt deze lager weergegeven in de zoekresultatenlijst.
   1. Een advertentie krijgt een kwaliteitsgerelateerde straf als de advertentieprijzen of de boekingskalender niet zijn bijgehouden. Als slechts één van de twee criteria niet is bijgehouden, wordt de advertentie lager in de zoekresultatenlijst weergegeven dan een advertentie waarbij beide criteria zijn bijgehouden, maar hoger dan een advertentie waarbij beide criteria niet zijn bijgehouden.
   2. Een advertentie krijgt een straf gebaseerd op weergaves, als deze vaker bekeken wordt dan een andere advertentie. Dit wordt gedaan om een gelijke verdeling van de weergaven van de advertenties te waarborgen.
  3. Als twee advertenties volgens de rangschikkingsmethoden van de aanbieder gelijk worden gerangschikt, wordt de rangorde bepaald door een willekeurige generatorwaarde die elk uur verandert.
 2. Naast een rangschikking op basis van het voldoen aan de belangrijkste parameters uit paragraaf 1, hebben verhuurders de mogelijkheid om tegen betaling een extra dienst aan te schaffen, die de advertentie van de verhuurder in de vorm van een banner naast andere advertenties aan het begin van de betreffende zoekresultatenlijsten en/of regionale pagina's toont ("Top-Advertentie").

§ 4b Extra distributiekanalen en partnerprogramma's

Naast het Webportaal, brengt de Provider de advertenties ook op de markt via websites of programma's die gerelateerde inhoudselementen verzamelen en ze weergeven en/of naar ze linken ("Internet Aggregators").

§ 4c Nevenproducten en -diensten

 1. De aanbieder bemiddelt op het webportaal reisannuleringsverzekeringen van derden.
 2. Het is de eigenaar niet toegestaan om extra goederen en diensten aan te bieden op het webportaal van de aanbieder. Dit geldt niet voor aanbiedingen die direct verband houden met de advertentie.

§ 5 Contractafsluiting

 1. Door een advertentie naar de Provider te sturen, doet de Eigenaar een aanbod aan de Provider voor het plaatsen van een advertentie voor vakantieaccommodatie. Het contract komt tot stand bij acceptatie door de Provider of door het publiceren van de advertentie op het webportaal van de Provider. De Provider heeft het recht om advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 2. De duur van het contract wordt gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van de aanbieder, en een overzicht is beschikbaar op het webportaal van de aanbieder. Tenzij anders overeengekomen, is de contractduur doorgaans 12 maanden. De eigenaar is verantwoordelijk voor het selecteren van de gespecificeerde tijdsperioden, indien van toepassing. Vroegtijdige gewone beëindiging van het contract door de eigenaar is niet toegestaan.
 3. De aanbieder heeft het recht om de advertentie van de eigenaar van zijn website te verwijderen als er omstandigheden worden ontdekt die het voor de aanbieder onaanvaardbaar maken om de advertentie te blijven tonen. Dit is vooral het geval wanneer de aanbieder zich bewust wordt van onderbouwde klachten van huurders over de staat van het appartement of het gedrag van de eigenaar. Als het mogelijk is voor de eigenaar om de omstandigheden te verhelpen, kan de eigenaar verzoeken dat de advertentie opnieuw wordt geplaatst zodra dit is gebeurd. De eigenaar zal bewijs moeten leveren dat de omstandigheden zijn verholpen. Het stopzetten van de advertentie geeft geen enkele reden om de looptijd van de advertentie te verlengen, noch om de vergoedingen die aan de aanbieder verschuldigd zijn te verminderen of terug te betalen.

§ 5a Contractverlenging en beëindiging

 1. Advertentiecontracten die na 1 september 2012 zijn afgesloten, worden automatisch verlengd voor de oorspronkelijk overeengekomen termijn, maar in elk geval maximaal 12 maanden (advertentievernieuwing). Hiermee zorgen we ervoor dat de advertentie niet wordt stopgezet in de periode tussen het einde van het advertentiecontract en de advertentievernieuwing. Als de eigenaar de advertentie niet wil of niet langer wil vernieuwen, kan hij/zij de advertentievernieuwing / automatische contractvernieuwing online deactiveren in het persoonlijke “Eigenaar” gedeelte van het webportaal, onder het menu-item “Mijn gegevens” tijdens de contractperiode. Dit is gelijk aan een reguliere opzegging die van kracht wordt aan het einde van de contracttermijn en kan naar wens worden veranderd tijdens de contractperiode. Als alternatief kan de eigenaar ook de aanbieder schriftelijk opzeggen bij afloop van het contract, hetzij per post of door gebruik te maken van het contactformulier op het webportaal. Als het contract wordt beëindigd, blijven de contractuele diensten van de aanbieder behouden tot het contract verloopt.
 2. De voorwaarden voor het verlengen van de advertentie zijn gebaseerd op de huidige voorwaarden van de aanbieder op het moment van verlenging voor de eerder geboekte advertentie. Deze zijn te bekijken in het webportaal van de aanbieder. Eventuele kortingen of speciale voorwaarden die werden verleend toen de advertentieovereenkomst oorspronkelijk werd gesloten, zijn niet meer van toepassing op de verlenging van de advertentie. Als de voorwaarden van het verlengen van de advertentie, in vergelijking met de vorige voorwaarden, veranderd zijn in het nadeel van de eigenaar, heeft de eigenaar een speciaal recht om onmiddellijk op te zeggen, wat kan worden uitgeoefend binnen twee weken na de verlengingsdatum.
 3. Als een verlengbaar contract niet langer wordt aangeboden door de aanbieder op de datum van verlenging, is een verlenging uitgesloten. De eigenaar heeft dan de optie om een nieuw advertentiecontract af te sluiten met de aanbieder op basis van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Voor de facturering van het vervolgens verschuldigde bedrag voor de verlenging van de advertentie wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat door de verhuurder al voor de eerste contractperiode is gekozen. Een eventueel al verleende incasso- of debiteringsbevoegdheid van de eerste contractperiode ten gunste van de aanbieder, evenals de hiermee samenhangende machtiging om betalingsrelevante gegevens op te slaan, blijft van kracht. Hiermee gaat de verhuurder nadrukkelijk akkoord. Het recht van de verhuurder om zijn toestemming voor de incasso en debiteringsbevoegdheid en voor de opslag van betalingsrelevante gegevens in te trekken, blijft onverminderd van kracht.
 5. De bepalingen over advertentievernieuwingen zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend van toepassing op eigenaren die de betaalmethodes "via automatische incasso", "met creditcard" of "via PayPal" hebben gekozen. Eigenaren die voor de betaalmethode "op factuur" hebben gekozen, kunnen advertentiecontracten niet automatisch verlengen. Automatische verlengingen zijn ook uitgesloten als de eigenaar enige bestaande incasso- of debetautorisatie intrekt.

§ 6 Haftung und Freistellung

 1. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of andere claims die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de eigenaar en huurder. De aanbieder is geen contractpartij in het contract tussen de eigenaar en de huurder. De activiteit van de aanbieder is uitsluitend beperkt tot het publiceren van advertenties.
 2. § 14 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek], is de aanbieder niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van plichten die niet essentieel zijn voor het contract. In alle andere gevallen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen uiteengezet in paragraaf 2 zijn niet van toepassing
  1. bij schending van de garantie
  2. bij een overtreding van de Productaansprakelijkheidswet
  3. bij de afwezigheid van een gegarandeerde woning
  4. voor claims die zijn ontstaan door kwaadwillig gedrag van de aanbieder
  5. voor aansprakelijkheid voor een gegarandeerde eigenschap en
  6. bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
 4. In het geval dat er claims worden ingediend tegen de Aanbieder door derden vanwege het materiaal, illustraties en beschrijvingen die door de Eigenaar zijn verstrekt, informatie geplaatst door de Huurder of andere berichten ingediend door Gebruikers van het Webportaal, of vanwege het misbruik van een account door derden, zal de Eigenaar/Huurder/Gebruiker de Aanbieder vrijwaren van deze claims. Verder zal de Eigenaar/Huurder/Gebruiker de Aanbieder vergoeden voor de kosten van elke juridische verdediging tegen claims van derden die noodzakelijk zijn vanwege het materiaal, illustraties en beschrijvingen die door de Eigenaar/Huurder/Gebruiker zijn verstrekt. Hetzelfde geldt voor verdere claims gerelateerd aan acties of blessures waarvoor de Eigenaar/Huurder/Gebruiker verantwoordelijk is.

§ 7 Klantgetuigenissen en meningen

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om ervaringsverslagen en meningen te schrijven en te publiceren, evenals beoordelingen van de vakantieverblijven, op de webportal van de aanbieder. Het gebruik van deze functie is onderworpen aan zijn eigen richtlijnen, die voorafgaand aan de publicatie kunnen worden bekeken. De meningen en beoordelingen zijn openbaar toegankelijk. De eigenaar/huurder/gebruiker verklaart hierbij zijn/haar instemming met de huidig geldende versie van deze richtlijnen. De beslissing over de publicatie wordt uitsluitend genomen door de aanbieder. De eigenaar/huurder/gebruiker heeft geen recht om van de aanbieder te eisen dat de genoemde meningen en beoordelingen worden gepubliceerd, verwijderd of gewijzigd, tenzij er wettelijke verplichtingen in dit opzicht bestaan. Als gevolg van deze gekwalificeerde meningsuiting kunnen deze bijdragen ook kritische inhoud bevatten. De eigenaar stemt hierbij uitdrukkelijk in met het bovenstaande. De richtlijnen voor de publicatie van meningen bevatten echter bepalingen die lasterlijke en niet-objectieve beoordelingsnormen verbieden, evenals elke andere ongekwalificeerde inhoud door de gebruiker.

§ 8 Beschikbaarheid van het Webportaal / wijzigingen

De aanbieder doet zijn uiterste best om de continue beschikbaarheid van het Webportaal te garanderen. Toch kunnen er tijdelijke storingen voorkomen, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden. Een tijdelijke storing van het Webportaal geeft geen recht op enige vorm van claims tegen de aanbieder. De aanbieder heeft ook het recht om de functies en het ontwerp van het Webportaal te wijzigen zonder dat dit invloed heeft op het contract.

§ 9 Slotbepalingen

 1. De Aanbieder heeft het recht om de inhoud van de AV te wijzigen zonder reden te geven, met de toestemming van de klant (Eigenaar, Huurder, Gebruiker). De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk 15 dagen voordat ze van kracht worden per e-mail naar de klant (Eigenaar, Huurder) gestuurd. Als de klant (Eigenaar, Huurder) niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe AV, worden de gewijzigde AV geacht te zijn geaccepteerd. De goedkeuring voor de gewijzigde overeenkomst wordt geacht te zijn verleend als de klant (Eigenaar, Huurder) binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen geen bezwaar maakt. In de schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen, is de Aanbieder verplicht om de klant (Eigenaar, Huurder) uitdrukkelijk te wijzen op de consequenties van het niet indienen van een bezwaar.
 2. In het geval van een geschil over het volgende
  1. Vermoedelijke niet-naleving door de Aanbieder van één van de verplichtingen volgens Verordening (EU) 2019/1150 ("P2B-Verordening"), welke de Eigenaar beïnvloedt;
  2. Technische problemen die direct verband houden met het aanbieden van het Webportaal en die de Eigenaar beïnvloeden;
  3. Maatregelen en gedragingen van de Aanbieder die rechtstreeks verband houden met het leveren van het Webportaal en die invloed hebben op de Eigenaar;
  Het gratis klachtenbeheersysteem van de aanbieder is altijd beschikbaar voor de eigenaar. In het geval van een klacht kan de eigenaar op elk moment contact opnemen met de gratis klachtene-mail van de aanbieder: vermieterbeschwerde@traum-ferienwohnungen.de. De afzonderlijke klachten worden na ontvangst door de aanbieder beoordeeld en binnen een redelijke termijn zal de eigenaar over de uitkomst van de klacht door de aanbieder worden geïnformeerd.
 3. § 9 lid 2, is de Aanbieder bereid het conflict samen met de Eigenaar op te lossen met behulp van de volgende bemiddelaars:
  1. Alexandra Giese, Ilmenauer Straat 2, 28205 Bremen
 4. Indien de klant (Eigenaar, Huurder, Gebruiker) een koopman is in de zin van het Duitse Handelswetboek [Handelsgesetzbuch], een rechtspersoon naar publiek recht of een speciaal fonds naar publiek recht, zal de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de Aanbieder zijn; momenteel An der Reeperbahn 6 in 28217 Bremen. In dit geval heeft de Aanbieder ook het recht om naar eigen keuze een rechtszaak aan te spannen tegen de Eigenaar/Huurder/Gebruiker bij de rechtbank van de woonplaats van laatstgenoemde. Dit geldt ook dienovereenkomstig indien de Eigenaar/Huurder/Gebruiker geen algemene rechterlijke bevoegdheid heeft in Duitsland, zijn/haar woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verhuist na het sluiten van de overeenkomst, of zijn/haar woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats onbekend is op het moment dat de rechtszaak wordt aangespannen. Plaats van nakoming voor alle claims en verplichtingen voortvloeiend uit de contractuele relatie zal de vestigingsplaats van de Aanbieder zijn.
 5. In overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, is het contract uitsluitend onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten wordt uitgesloten. Voor zover de eigenaar/huurder/gebruiker een consument is in de zin van sectie 13 BGB en zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland is gevestigd, blijven de verplichte bepalingen van dat land onaangetast.
 6. Alternatieve Geschillenbeslechting: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. Je kunt dit platform hier vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Traum-FerienwohnungenGmbH is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting voor een consumentengeschillencommissie.

§ 10 Zenit-Vertrag

Für den Zenit-Vertrag können Sie die zusätzlichen Geschäftsbedingungen einsehen, indem Sie hier klicken