Privacybeleid Traum-Ferienwohnungen GmbH

Om Traum-Ferienwohnungen te kunnen aanbieden, hebben we uiteraard wat gegevens over jou nodig. We nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus en verwerken deze altijd in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsregels, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Met dit privacystatement willen we je volledig informeren over de aard, reikwijdte en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verwerken en jouw rechten als betrokkene.

Download de privacyverklaring als PDF

§ 1 Beheerder en algemene informatie

 1. Jouw gegevens worden verwerkt door Traum-Ferienwohnungen GmbH, An der Reeperbahn 6, 28217 Bremen, Telefoon: +49 421 - 146 29 600, E-mail: info@traum-ferienwohnungen.de (dienstaanbieder in de zin van de Telemediawet (TMG) en verantwoordelijk in de zin van de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (AVG), die we ook bedoelen als we uitdrukkingen gebruiken zoals "wij" of "ons". Onder "Traum-Ferienwohnungen" begrijpen we in dit document onze websites zoals onder andere traum-ferienwohnungen.de, vacation-apartments.com of holiday-apartments.co.uk, elk van hen inclusief alle beschikbare subpagina's, inhoud en functies (bv internetfora, prijsvragen). Sommige delen van Traum-Ferienwohnungen GmbH worden ook aangeduid als "online diensten". We bedoelen deze ook, voor zover een website hieronder wordt genoemd of wanneer we spreken van App.
 2. Onze diensten zijn bedoeld voor het algemene publiek en niet voor kinderen. We verzamelen bewust geen persoonlijke identificeerbare informatie van gebruikers die volgens hun respectieve nationale wetten als kinderen worden beschouwd.

§ 2 Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

 1. Over het algemeen kun je online diensten die geen betaling of registratie vereisen gebruiken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. In bepaalde gevallen verwerken we echter de persoonlijke gegevens die in sectie 3 zijn vermeld. Dit gebeurt over het algemeen alleen als dit nodig is om een functionele website of app, evenals onze inhoud en diensten te bieden. Daarnaast verwerken we persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van Traum-Ferienwohnungen, als je deze zelf opgeeft, zoals bijvoorbeeld bij een registratie, een wedstrijd, een verzoek aan ons, een aanvraag, of vanwege een andere wettelijke basis (zie sectie 4). Helaas, als je dit niet wilt, zul je niet ten volle gebruik kunnen maken van onze diensten.

§ 3 Categorieën van verwerkte gegevens

 1. Zodra je Traum-Ferienwohnungen gebruikt, registreert ons systeem automatisch informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens kunnen verzameld worden:
  1. Informatie over het type browser en de gebruikte versie
  2. Besturingssysteem van de gebruiker
  3. IP-adres van de aanvragende computer
  4. Mobiel Apparaat ID
  5. Datum en tijd van toegang
  6. Webanalyse gegevens / pseudonieme gebruiksprofielen (Cookie ID, Ad ID etc.)
  7. Websites van waaruit de gebruiker onze website bezoekt
  8. Websites die je via onze website bezoekt
 2. Daarnaast verwerken we de volgende persoonlijke gegevens als er een contractuele relatie tussen jou en ons bestaat of als je de gegevens op een andere manier aan ons hebt verstrekt:
  1. Persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum)
  2. Communicatiegegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
  3. Contractbasisgegevens (contractuele relatie, product of contract belang, bestelgeschiedenis)
  4. Inloggegevens met wachtwoord
  5. Facturatie- en betalingsgegevens
  6. Opmerkingen, bijdragen, enz.
  7. Medewerkergegevens (naam, adres en communicatiegegevens, basiscontract- en looninformatie, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, religie, werkgebied, sociale voordelen, loonbelastinggegevens, sociale gegevens, bankgegevens, personeelsadministratie en controle gegevens, toegangs- en toegangscontrolegegevens)
  8. Aanvragersgegevens (naam, adres en communicatiegegevens, aanvraaggerelateerde gegevens)

§ 4 Wettelijke basis en doel van de verwerking

 1. Het onderwerp van Traum-Ferienwohnungen is de marketing en bemiddeling van vakantiewoningen en vakantie-eigendommen. We publiceren daarom advertenties op ons portaal voor webgebruikers die hun vakantiewoning willen verhuren ("huiseigenaren") en maken deze beschikbaar voor webgebruikers ("vakantiegangers") die een vakantiewoning willen huren om te bekijken, contact op te nemen of te boeken.
 2. We verwerken je gegevens uitsluitend op basis van één of meerdere mogelijke wettelijke grondslagen.
 3. Volgens de AVG mogen persoonsgegevens met name worden verwerkt op basis van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, in aanwezigheid van toestemming, op basis van een legitiem belang of wet en voor de bescherming van vitale of openbare belangen.
 4. Voor het aanbieden van bepaalde inhoud of diensten op onze websites, bijvoorbeeld in het kader van het regelen van een aanvraag voor een vakantieaccommodatie als gast aan een vakantiehuiseigenaar, is registratie vereist. Iedere gebruiker kan zich gratis registreren bij Traum-Ferienwohnungen met naam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord, waardoor je registratiegegevens aan ons worden doorgegeven. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens gebeurt om het contract van gebruik of bemiddelingsovereenkomst tussen ons en de gebruiker te vervullen, Art. 6 para. 1 lit. b AVG.
 5. Bij het aanschaffen van een betaalde dienst, bijvoorbeeld als je ons portaal wilt gebruiken als eigenaar van een vakantiewoning, gebruiken we jouw contractuele basisgegevens inclusief contactgegevens voor de uitvoering en nakoming van het contract, net zoals dat het geval is bij verwerkingsactiviteiten, bijvoorbeeld voor het leveren van andere diensten of prestaties, evenals de handhaving van wettelijke claims of vorderingen die noodzakelijk zijn (Artikel 6 (1) (b) AVG). Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van aanvragen over onze producten / diensten. In het geval van betaalde diensten, zoals vakantiewoningverhuurbedrijven, verwerken we bepaalde gegevens omdat we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het nakomen van belastingverplichtingen (Artikel 6 para. 1 letter c AVG).
 6. We zullen ook jouw e-mailadres gebruiken dat we hebben verzameld tijdens jouw registratie of tijdens het contract om je per e-mail te informeren over onze eigen diensten of goederen of in het algemeen over Traum-Ferienwohnungen. De verwerking van het e-mailadres in dit geval is gebaseerd op ons legitieme belang bij het promoten van onze goederen en diensten (Artikel 6 (1) (f) AVG).
 7. Daarnaast gebruiken we jouw e-mailadres om je onze nieuwsbrief te sturen als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. In dit geval verwerken we jouw e-mailadres om de nieuwsbrief te kunnen leveren zoals je dat wenst (Art. 6 (1)(b) AVG). De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is jouw e-mailadres. Het opgeven van eventuele verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om je persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenoemde double opt-in methode. Dit betekent dat we je alleen een e-mail nieuwsbrief sturen als je ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je akkoord gaat met het versturen van de nieuwsbrief. We sturen je dan een bevestigingse-mail waarin je wordt gevraagd door te klikken op een link dat je in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief slaan we het door de internet service provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van inschrijving, om later mogelijk misbruik van jouw e-mailadres te kunnen traceren. Je kunt te allen tijde schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van jouw e-mailadres voor dergelijke doeleinden via widerruf@traum-ferienwohnungen.de of An der Reeperbahn 6 in 28217 Bremen, zonder dat er andere kosten worden gemaakt dan de overdrachtkosten volgens de basis tarieven.
 8. Op het internet heeft elk apparaat een uniek adres nodig om gegevens te verzenden, het zogenaamde IP-adres. De tenminste tijdelijke opslag van het IP-adres is technisch noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. We verkorten de IP-adressen voordat we ze verwerken en verwerken ze alleen anoniem. Er is geen opslag of verdere verwerking van de volledige IP-adressen. Hierdoor kunnen we ook regionale inhoud weergeven op al onze websites die zich in een specifieke regio bevinden. Deze zogenaamde geo-lokalisatie, d.w.z. het toewijzen van een websitebezoek aan de plaats van de oproep, vindt uitsluitend plaats op basis van het geanonimiseerde IP-adres en alleen tot het geografische niveau van de provincies/regio's. Op basis van de op deze manier verkregen geografische informatie kan in geen geval een conclusie worden getrokken over de specifieke locatie van een gebruiker. Onze servers bewaren je IP-adres ook voor 14 dagen voor je eigen veiligheid.
 9. We bieden een reactiefunctie op onze website en af en toe in blogs, waarbij je aanvullende persoonlijke gegevens opslaat. Als je hiermee akkoord bent gegaan, kun je in bepaalde gevallen reageren en je abonneren op onze website. Hetzelfde geldt voor enquêtes waaraan je deelneemt. Als je een reactie wilt plaatsen, moet je de daarvoor bestemde velden invullen. Je kunt hier ook een pseudoniem gebruiken. Als je de velden niet invult, kun je geen reactie plaatsen. We verzamelen en verwerken de door jou verstrekte gegevens om je reactie zoals gewenst te kunnen publiceren (Artikel 6 (1) (b) AVG). We hebben in het bijzonder je e-mailadres nodig om contact met je op te nemen in het geval van klachten over je reactie en om je de kans te geven opnieuw te reageren (Artikel 6 (1) c AVG).
 10. Bij verwerkingsoperaties die niet worden gedekt door een of meerdere van de bovengenoemde wettelijke grondslagen, wordt de verwerking uitgevoerd als deze noodzakelijk is om een legitiem belang te beschermen en je belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden niet overheersen (Art. 6 par. 1 lit. f AVG). Er wordt aangenomen dat er een legitiem belang is als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke. Op basis van de verwerking van persoonsgegevens, is ons legitieme belang in het bijzonder om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.
 11. Ons gerechtvaardigd belang om jou op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten te kunnen aanbieden, je te informeren over onze producten, innovaties en kwaliteitskenmerken, alsmede onze diensten en producten (ook in functionaliteit) voortdurend te verbeteren en uit te breiden en daarmee ook onze verkoop te verhogen, vormt de wettelijke basis voor de verwerking ten behoeve van directe marketing (eigen reclame en reclame van derden), gebruiksgestuurde online advertenties, web/app analyse en reclamescoring (samenvoegen van verschillende selectiecriteria voor passende reclame). Voor webanalysediensten, zie punt 9.
 12. Ons legitieme belang bij fraudepreventie, het opsporen, voorkomen of anderszins bestrijden van fraude, veiligheid of technische problemen, netwerk- en informatiebeveiliging, en de betrouwbaarheid van onze dienst of producten, dient ook als juridische basis voor de verwerking van bepaalde gegevens.
 13. Een ander legitiem belang is de functionaliteit van de bedrijfsprocessen die leiden tot verwerking voor interne administratieve doeleinden (bijv. adresbeheer / boekhouding).
 14. Een ander legitiem belang is de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van vakantiewoningen, onze gebruikers of het publiek tegen schade, voor zover dat wettelijk is toegestaan of vereist.
 15. Mocht je de betaalmethode 'Koop op rekening' kiezen bij het afsluiten van een betalingscontract, dan voeren we op basis van onze toestemming of ons gerechtvaardigde belang om het risico van onbetaalde vorderingen te vermijden, een kredietcheck uit om jouw kredietwaardigheid te controleren.
 16. Ook vertrouwen we op ons gerechtvaardigd belang om de vrijheid van meningsuiting en informatie te oefenen wanneer we persoonsgegevens van de betrokken personen verwerken in onze rapportage.
 17. Je mag op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang (zie paragraaf 14).
 18. In het geval dat de gegevens worden verwerkt voor een ander doel dan aangegeven bij de gegevensverzameling, zal er een compatibiliteitscontrole worden uitgevoerd conform Art. 6 (4) AVG. Verdere verwerking is alleen toegestaan als het oorspronkelijke doel overeenkomt met het nieuwe doel, of toegestaan is op basis van een aparte wettelijke basis. Erkende compatibele doelen zijn onder andere het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van civielrechtelijke vorderingen, tenzij er een overwegend belang van de betrokkene is. In dit geval zullen we je informeren over de doelwijziging. Als het nieuwe doel niet overeenkomt met het doel dat is aangegeven bij de enquête, zal er een nieuwe enquête worden uitgevoerd op basis van een nieuwe wettelijke basis. Ook in dit geval zullen we je informeren over de doelwijziging.

§ 5 Plaats van verwerking

 1. Wij zelf geven je persoonlijke gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve in gevallen waar het volgens de GDPR toegestaan is. Of derden met wie jij een eigen contractuele relatie hebt (zoals bijvoorbeeld met Facebook, als je een Facebook-account hebt) gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, gaat onze kennis en invloed te buiten.

§ 6 Herkomst van de gegevens

 1. In bepaalde gevallen ontvangen we ook gegevens omdat je hebt toegestemd met de overdracht aan ons. Zoals je weet, worden apps regelmatig beschikbaar gesteld voor download vanaf externe sites (zoals iTunes, Google, etc.).
 2. Zoals je weet, worden apps vaak aangeboden voor download op de pagina's van derde partijen (zoals iTunes, Google etc.). Als volgens de geldende algemene voorwaarden van zo'n provider de Traum-Ferienwohnungen GmbH je contractuele partner wordt voor de aanschaf van de app, zullen we de data die de derde partij ons heeft geleverd verwerken voor zover noodzakelijk om het contract na te komen, zodat je de app op je mobiele apparaat kunt downloaden.

§ 7 Openbaarmaking van jouw gegevens aan derden

 1. Wij geven je persoonlijke gegevens alleen door aan derden als de overdracht nodig is om onze contractuele verplichtingen naar jou toe na te komen en dit duidelijk is bij of samen met een andere aanbieder (bv. in geval van samenwerking), we zijn anderszins wettelijk gerechtigd of verplicht om het door te geven, of je hebt ons de bijbehorende toestemming gegeven.
 2. Als je, als gebruiker / vakantieganger, via Traum-Ferienwohnungen contact wilt opnemen met een huiseigenaar om een bepaalde vakantieaccommodatie te boeken, zullen wij de huiseigenaar voorzien van de door jou ingevoerde gegevens en de tekst van je verzoek. Om de veiligheid van de communicatie te waarborgen, vindt de communicatie plaats via de servers van Traum-Ferienwohnungen. De berichten die via ons mailserversysteem worden verzonden, worden op onze servers opgeslagen en verwerkt. Alle door huiseigenaren of vakantiegangers via het mailserversysteem verstrekte informatie is zichtbaar voor de andere partij. Dit geldt echter niet voor het door de partijen opgegeven of gebruikte e-mailadres. Dit is om veiligheidsredenen niet zichtbaar voor de andere partij, maar wordt door ons automatisch vervangen door een placeholder. We kunnen de communicatie tussen de huiseigenaar en de vakantieganger inzien, maar alleen als dit nodig is om de veiligheid van de contractpartijen te garanderen of de correcte bemiddeling te waarborgen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de contractpartijen moeten worden beschermd tegen misdrijven die worden uitgevoerd door phishing of het verzenden van valse e-mails.
 3. Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen geselecteerde persoonsgegevens binnen ons bedrijf worden gedeeld met bepaalde afdelingen. Dit omvat medewerkers van de afdelingen Boekhouding, Productbeheer, Marketing en IT.
 4. In bepaalde gevallen maken we ook gebruik van externe dienstverleners of gelieerde bedrijven die door ons zijn geïnstrueerd om gegevens voor ons te verwerken. Dergelijke dienstverleners zijn contractueel door ons verplicht gesteld aan de strikte eisen van de AVG als verwerkers en mogen jouw gegevens niet hergebruiken voor een ander doel. We gebruiken met name de volgende diensten: betalingsdienst(en), drukkerijen, hosting, incasso / debiteurenbeheer, brieven en nieuwsbriefbezorging.
 5. De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van Art. 28 (1) AVG, alternatief gebaseerd op ons legitieme belang in de economische en technische voordelen verbonden met het gebruik van gespecialiseerde contractverwerkers, Art. 6 (1) lit. f AVG.
 6. Indien we wettelijk verplicht zijn of als dit is toegestaan volgens de wetgeving rondom gegevensbescherming, geven we persoonlijke gegevens door aan autoriteiten, zoals de politie of het Openbaar Ministerie (Artikel 6, lid 1, sub c, AVG). De openbaarmaking van deze informatie is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij het bestrijden van misbruik, het vervolgen van misdrijven en het veiligstellen, indienen en handhaven van claims, en dat jouw rechten en belangen de bescherming van jouw persoonlijke informatie niet overschrijden, Art. 6 lid 1 sub f AVG.

§ 8 Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden die jouw browser opslaat op jouw apparaat in een daarvoor aangewezen map. Ze kunnen o.a. bepalen of je al eerder een website hebt bezocht. Als je instemt, kunnen cookies ook inloggegevens voor een online dienst opslaan, zodat je deze inloggegevens niet elke keer hoeft in te voeren als je de site bezoekt. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode van de cookie. Het bestaat uit een reeks die websites en servers aan de specifieke internetbrowser kunnen koppelen waarin de cookie is opgeslagen. Dit stelt bezochte websites en servers in staat om de individuele browser van een persoon te onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Wij gebruiken twee soorten cookies. Enerzijds technisch noodzakelijke cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn, en anderzijds optionele cookies, om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, zullen niet gebruikt worden om gebruikersprofielen aan te maken. Het gebruik van de analysecookies is om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren. Meer informatie over de afzonderlijke analyseservices vind je in sectie 9 van deze privacyverklaring.

Advertenties worden meestal geleverd door derde partijen. Ze kunnen mogelijk informatie over je bezoeken gebruiken, mogelijk via je apparaatinstellingen, om advertenties over producten en diensten te tonen die je interessant zou kunnen vinden. Concrete contactinformatie zoals je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer wordt onder geen enkele omstandigheid overgedragen.

Je kunt op elk moment het instellen van cookies door ons voorkomen door een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent het instellen van cookies tegenspreken. Verder kunnen al ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als je het instellen van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Bij het gebruik van apps wordt in plaats van de cookie een technologie gebruikt die vergelijkbaar is qua functie.

Cookies kunnen je niet als persoon identificeren. In ieder geval is het gebruik van Cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een op behoeften gebaseerd ontwerp en de statistische analyse van Traum-Ferienwohnungen gerechtvaardigd (Artikel 6 paragraaf 1 lit. f AVG).

§ 8.1 Cookie-instellingen

Bij Traum-Ferienwohnungen geven we je altijd de mogelijkheid om een geïnformeerde beslissing te nemen over het gebruik van cookies. We hebben de cookies die op onze website worden gebruikt, ingedeeld in de volgende categorieën:

 1. • Noodzakelijk
 2. • Functioneel
 3. • Analyse & Statistieken
 4. • Marketing

Met uitzondering van de tags en cookies in de categorie "Noodzakelijk", kun je kiezen of deze op deze website gebruikt moeten worden of niet:

§ 9 Web-/App Analyse Diensten

Om onze inhoud voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de interesses van onze gebruikers en om op gebruik gebaseerde online advertenties te tonen, maken we gebruik van enkele diensten die gegevens op onze website of in de app verzamelen en evalueren. Voor zover deze dienstverleners zelf niet verantwoordelijk zijn in de zin van de gegevensbeschermingswet, verwerken zij de gepseudonimiseerde gebruikersgegevens altijd in overeenstemming met instructies op basis van een overeenkomst voor gegevensverwerking. Je kunt de individuele analyse diensten op elk moment voor de toekomst deactiveren. Hieronder vind je details over de analyse diensten die wij gebruiken:

Google AdWords

 1. We hebben Google AdWords geïntegreerd op deze site. Google AdWords is een internetadvertentieservice die adverteerders in staat stelt advertenties te draaien op de zoekmachine van Google en op het Google Netwerk. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf ingestelde trefwoorden instellen die een advertentie op de zoekresultaten van Google laten zien, alleen wanneer de zoekmachine een zoekresultaat ophaalt dat gerelateerd is aan het trefwoord. Op het Google Netwerk worden de advertenties verspreid naar op onderwerp gerelateerde sites met behulp van een geautomatiseerde algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden. Het bedrijf dat de diensten van Google AdWords uitvoert is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Het doel van Google AdWords is onze website te promoten door interessegerichte advertenties te tonen op websites van derden en in de zoekresultaten van Google's zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven. Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt er een zogenaamde conversie-cookie aangelegd op Google's informatietechnologiesysteem door Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de getroffen persoon te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te zien of bepaalde sub-pagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. De conversiecookie vertelt zowel ons als Google of een getroffen persoon die via een AdWords-advertentie naar onze site is gekomen omzet heeft gegenereerd, dwz, een aankoop heeft voltooid of geannuleerd. De gegevens en informatie die wordt verzameld door het gebruik van de conversiecookie wordt door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. Deze zoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers dat ons via AdWords-advertenties heeft bereikt te bepalen, met andere woorden, om het succes of falen van elke AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.
 2. Het conversiecookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de websites die door de betreffende persoon zijn bezocht. Elke keer dat je onze websites bezoekt, wordt persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven. De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website, zoals hierboven al beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een corresponderende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent tegen het instellen van cookies zijn. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon.
 3. Daarnaast kan een door Google AdWords ingestelde cookie op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen Google's op interesse gebaseerde advertenties. Om dit te doen, moet de betrokkene de link https://www.google.com/settings/ads openen vanuit elke internetbrowser die ze gebruiken en daar de gewenste instellingen maken.
 4. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Google Analytics

 1. We hebben Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere informatie over de website waarvan een betrokkene naar een website kwam (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website werden bezocht, of hoe vaak en voor hoe lang een subpagina werd bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en de kosten-batenanalyse van internetreclame. De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
 2. Wij gebruiken de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van Google afgekapt en anoniem gemaakt als Google onze websites bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van het Google Analytics-onderdeel is om de bezoekersstromen op onze website te analyseren. Onder andere gebruikt Google de verkregen data en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van onze website.
 3. Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door gebruik te maken van de cookie, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat je een pagina op deze site bezoekt die door ons wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd voor het doel van online analyse naar Google. In het kader van dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die onder andere wordt gebruikt om de oorsprong van bezoekers en klikken te volgen en vervolgens de mogelijkheid van commissieafrekeningen mogelijk te maken.
 4. Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Bij het plaatsen van de cookie kan Google een analyse maken van het gebruik van onze website. Bij elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door ons wordt bediend en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt bezocht, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google Analytics-component aangezet om gegevens te verzenden met het oog op online analyse aan Google. In het kader van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, wat Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te traceren en vervolgens provisieafrekeningen mogelijk te maken. Door middel van de cookie worden persoonlijke informatie, zoals de toegangstijd, de plaats van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene, opgeslagen. Elke keer dat je onze websites bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding gebruikt door de betrokkene, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens, die via het technische proces zijn verzameld, aan derden doorgeven.
 5. De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website, zoals hierboven al beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een corresponderende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het instellen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een door Google Analytics reeds ingestelde cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
 6. Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzameling van de door Google Analytics gegenereerde gegevens gerelateerd aan het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren vanuit de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen data en informatie over websitebezoeken mogen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google gezien als een bezwaar. Als het informatietechnologische systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen hun controlebereik, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te reactiveren. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google kan gevonden worden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/.

Google DoubleClick

 1. We hebben DoubleClick van Google-componenten geïntegreerd op deze site. DoubleClick is een merk van Google, waar onder voornamelijk speciale online marketingoplossingen worden op de markt gebracht voor reclamebureaus en uitgevers.
 2. Exploitant van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
 3. DoubleClick by Google stuurt bij elke impressie, klik of andere activiteit gegevens naar de DoubleClick-server. Elk van deze overdrachten activeert een cookie-verzoek naar de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Het doel van de cookie is om reclames te optimaliseren en weer te geven. De cookie wordt onder andere gebruikt om relevante advertenties voor de gebruiker te tonen en te plaatsen, evenals om rapporten over reclamecampagnes te genereren of te verbeteren. Verder wordt de cookie gebruikt om meerdere vertoningen van dezelfde advertentie te voorkomen.
 4. DoubleClick gebruikt een cookie-ID, dat nodig is om het technische proces te voltooien. Bijvoorbeeld, de cookie-ID is nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan ook de cookie-ID gebruiken om te zien welke advertenties al in een browser zijn verschenen, om dubbel plaatsen te voorkomen. DoubleClick stelt de cookie-ID ook in staat om conversies bij te houden. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie heeft getoond en vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de site van de adverteerder.
 5. Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Maar een DoubleClick-cookie kan wel extra campagne-identificaties bevatten. Een campagne-identificatie identificeert de campagnes waarmee de gebruiker al in contact is geweest. Elke keer dat je een pagina op deze door ons beheerde site bezoekt die een DoubleClick-component bevat, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch aangespoord door de betreffende DoubleClick-component om online reclamedata en provisies aan Google te leveren. Als onderdeel van dit technisch proces is Google zich bewust van data die Google gebruikt om provisiefacturatie te maken. Google kan onder andere begrijpen dat de persoon op bepaalde links op onze website heeft geklikt.
 6. De betrokken persoon kan op elk moment de instelling van cookies door onze website voorkomen, zoals hierboven al beschreven, door een bijbehorende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het instellen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al door Google zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of ander softwareprogramma. Aanvullende informatie en de toepasselijke privacyregels van DoubleClick by Google kunnen worden gevonden op https://www.google.com/intl/nl/policies/.

Google Optimaliseer

 1. Onze website gebruikt ook Google Optimize. Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende variaties van onze website en helpt ons de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren op basis van het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een tool dat geïntegreerd is met Google Analytics.

Hotjar

 1. We gebruiken de webanalysedienst "Hotjar", van Hotjar Ltd., een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa.) Met dit hulpmiddel worden interacties tussen willekeurig geselecteerde individuele bezoekers en de website anoniem opgenomen. Bijvoorbeeld hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken, evenals informatie over het besturingssysteem, browsers, inkomende en uitgaande links, geografische oorsprong. Deze informatie is niet persoonsgebonden en wordt door Hotjar niet aan derden bekendgemaakt. Dit stelt ons in staat om direct feedback van de gebruikers van de site te verkrijgen, waardoor we waardevolle informatie over ons bedrijf verkrijgen. Zo kunnen we onze websites nog sneller en gebruikersvriendelijker maken. Voor meer informatie over Hotjar Ltd. en het Hotjar-gereedschap, bezoek je: https://www.hotjar.com. Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy
 2. Hotjar biedt elke gebruiker de optie om een "Do Not Track header" te gebruiken om het gebruik van het tool Hotjar te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden opgenomen. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in huidige versies ondersteunen. Hiervoor stuurt je browser een verzoek naar Hotjar, met de tip om de tracking van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als je deze website gebruikt met verschillende browsers / computers, moet je de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers / computers afzonderlijk instellen. Voor gedetailleerde instructies met informatie over jouw browser, zie: https://www.hotjar.com/opt-out

LinkedIn

 1. Onze website gebruikt het conversie-instrument "LinkedIn Insight Tag", een product van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2. LinkedIn Ads slaat informatie op en verwerkt informatie over jouw gedrag op onze website. Hiervoor gebruikt LinkedIn Ads onder andere cookies, oftewel kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van je webbrowser op je eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van je gebruik van onze website mogelijk maken. We gebruiken LinkedIn Ads voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website te analyseren en om individuele functies en aanbiedingen evenals de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door je browser dienovereenkomstig in te stellen. In dit geval kan het zijn dat je niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Je kunt de verzameling van de genoemde informatie door LinkedIn voorkomen, bijvoorbeeld door een opt-out-cookie in te stellen op een van de onderstaande gelinkte websites: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls , http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ , http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ Als je je cookies verwijdert, moet je een nieuw opt-out-cookie instellen. LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden beheren in hun accountinstellingen, op https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising . LinkedIn heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst en heeft zichzelf gecertificeerd. Je kunt hier meer informatie vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active Meer informatie over LinkedIn's privacy vind je hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Microsoft Advertising (Bing Ads)

 1. We maken gebruik van het conversie- en trackingtool "Bing Ads" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS op onze website. Het gebruik is gebaseerd op je toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO. Hiervoor slaat Microsoft cookies op de apparaten van gebruikers op om een analyse van het gebruik van ons online aanbod door gebruikers mogelijk te maken, voor zover gebruikers ons online aanbod hebben bereikt via een Microsoft Bing-advertentie (zogenaamde "conversiemeting). Op deze manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is doorgestuurd naar ons online aanbod en een eerder vastgestelde doelpagina heeft bereikt (zogenaamde "conversiepagina"). We krijgen alleen het totale aantal gebruikers te weten die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens naar de conversiepagina zijn doorgestuurd. Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker gedeeld. Microsoft is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active). Als je als gebruiker niet wilt deelnemen aan het trackingproces van Bing Ads, kun je ook het instellen van een cookie hiervoor uitschakelen via de browserinstellingen of gebruik maken van de opt-out pagina van Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out . Gebruikers kunnen meer informatie over gegevensbescherming en de cookies gebruikt door Microsoft Bing Ads vinden in Microsoft's privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Optinmonster

 1. Op Traum-Ferienwohnungen verzamelt en slaat Optinmonster, een webanalyseservice provider van Retyp, LLC, 3701 Savoy Lane, 33417 West Palm Beach, Florida, Verenigde Staten, gegevens op waaruit pseudonieme gebruikersprofielen worden gegenereerd. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze diensten te verbeteren en aan te passen. Cookies kunnen worden gebruikt. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door een passende instelling van je browser software.

Facebook conversiepixel

 1. Wij gebruiken de "conversiepixel" of bezoekersactiepixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Door deze pixel op te roepen vanuit je browser, kan Facebook zien of een Facebook-advertentie succesvol is geweest, bijvoorbeeld geleid heeft tot een online aankoop. Hiervoor ontvangen wij uitsluitend statistische gegevens van Facebook zonder verwijzing naar een specifiek persoon. Zo kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Met name als je ingelogd bent bij Facebook, verwijzen we ook naar hun privacy-informatie https://www.facebook.com/about/privacy/. Klik hier als je jouw toestemming voor conversiepixels wilt intrekken: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#=. Als alternatief kun je de Facebook Pixel uitschakelen op de pagina van de Digital Advertising Alliance via de volgende link: http://www.aboutads.info/choices/
 2. Je kunt de remarketing-functie "Custom Audiences" binnen de instellingen voor advertenties uitschakelen: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Je moet ingelogd zijn op Facebook om de instellingen te kunnen zien en wijzigen. Als je geen Facebook account hebt, kun je de advertenties van Facebook uitschakelen via de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Google AdSense

 1. Deze website maakt gebruik van de Google AdSense-service, waarmee advertenties die afgestemd zijn op jouw interesses, aan jou kunnen worden getoond. We gebruiken deze service om advertenties te tonen die voor jou van belang kunnen zijn, zodat onze website voor jou aantrekkelijker wordt. Hiervoor wordt statistische informatie over jou verzameld en verwerkt door onze advertentiepartners. Deze advertenties kunnen worden geïdentificeerd door het label "Google Ads" in de betreffende reclame.
 2. Door onze website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat je onze website hebt bezocht. Hiervoor plaatst Google een webbeacon om een cookie op je computer te zetten. De gegevens genoemd in sectie 3 van dit beleid kunnen zo worden overgedragen. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de opslagperiode. Je gegevens worden overgebracht naar de VS en daar geëvalueerd. Als je ingelogd bent met je Google-account, kunnen je gegevens daarmee direct worden geassocieerd. Als je niet wilt dat de gegevens aan je Google-profiel worden gekoppeld, moet je uitloggen. Het is mogelijk dat deze gegevens worden overgedragen aan contractuele partners van Google, aan derden en autoriteiten. De juridische basis voor de verwerking van je gegevens is art. 6 para. 1 zin 1 lit. f AVG.
 3. Je kunt de installatie van Google AdSense cookies op verschillende manieren voorkomen: a) door de instellingen van je browser software aan te passen, met name het afwijzen van cookies van derden betekent dat je geen advertenties van derden te zien krijgt; b) door interessen-gerichtete advertenties bij Google te deactiveren via de link http://www.google.de/ads/preferences, deze instelling wordt echter verwijderd als je je cookies wist; c) door de interessen-gerichtete advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne 'About Ads' te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt ook verwijderd als je je cookies wist; d) door het permanent te deactiveren in je Firefox, Internetexplorer of Google Chrome browsers via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We willen je erop wijzen dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze service volledig kunt gebruiken.
 4. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan, evenals meer informatie over je rechten in dit opzicht en instelmogelijkheden voor het beschermen van je privacy, neem je contact op met Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; Privacybeleid voor advertenties: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google heeft het EU-VS-privacyschild aangenomen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Aanbiedingen voor kortingsbonnen en voordelen van Sovendus GmbH

 1. Voor de selectie van een voor jou momenteel interessant voucher-aanbod, verstrekken wij je e-mailadres en je IP-adres aan de Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 par.1 f AVG). Het e-mailadres wordt door Sovendus gebruikt om rekening te kunnen houden met mogelijk bestaande oppositie tegen advertenties (Art. 21 par.3, Art. 6 par.1 c AVG). Je IP-adres wordt uitsluitend door Sovendus voor beveiligingsdoeleinden gebruikt en meestal na zeven dagen geanonimiseerd (Art. 6 par.1 f AVG). Als je geïnteresseerd bent in een aanbieding van Sovendus, er geen reclame-afwijzing voor je e-mailadres is en op de, alleen in dit geval, getoonde voucher-banner klikt, delen wij aan Sovendus je aanhef, naam, postcode, land en je e-mailadres mee ter voorbereiding van de voucher (Art. 6 par.1 b, f AVG). Voor de selectie van een voor jou regionaal interessant voordeelaanbod, verstrekken wij aan Sovendus GmbH jouw aanhef, geboortejaar, land, postcode, e-mailadres en IP-adres (Art. 6 par.1 f AVG). Je e-mailadres wordt ook gebruikt om rekening te houden met mogelijk bestaande tegenstand tegen advertenties (Art. 21 par.3, Art. 6 par.1 c AVG). Je IP-adres wordt uitsluitend door Sovendus voor beveiligingsdoeleinden gebruikt en meestal na zeven dagen geanonimiseerd (Art. 6 par.1 f AVG). Indien dit nodig is voor het specifieke voordeelaanbod, worden bij het klikken op het aanbod je naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer verstrekt aan Sovendus ter voorbereiding van de gepersonaliseerde aanvraag van het voordeelaanbod bij de leverancier (Art. 6 par.1 b, f AVG). Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens door Sovendus, verwijzen wij je naar het online privacybeleid op www.sovendus.nl/privacy.

§ 10 Sociale Netwerken

Je kunt ons ook vinden op sociale netwerken van derde partijen, zoals Facebook of Twitter. Daarnaast hebben we individuele functies van deze netwerken geïntegreerd in onze online diensten. Echter, je kunt beide alleen gebruiken als je bent geregistreerd en ingelogd op het betreffende sociale netwerk. Houd er rekening mee dat de gebruiks- en privacyvoorwaarden van dit bedrijf gelden voor het gebruik van het betreffende sociale netwerk, waarover wij geen invloed hebben. We leggen je echter graag uit hoe dergelijke netwerken je persoonlijke informatie in deze context verwerken:

Facebook

 1. We hebben onderdelen van het bedrijf Facebook geïntegreerd op deze website. Facebook is een sociaal netwerk.
 2. Een sociaal netwerk is een internetgebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap die gebruikers doorgaans toestaat met elkaar te communiceren en interactie aan te gaan in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk bijvoorbeeld in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te socialiseren via vriendschapsverzoeken.
 3. Het bedrijf dat Facebook beheert, is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.
 4. Bij elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die door ons wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch dat de betreffende Facebook-component een presentatie van de Facebook-component downloadt. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vind je op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL. Als onderdeel van dit technische proces, zal Facebook weten welke specifieke subpagina van onze website bezocht wordt door de betrokkene. Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de volledige duur van het betreffende verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een reactie plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke data op.
 5. Facebook ontvangt via het Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene de overdracht van deze informatie naar Facebook niet wenst, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.
 6. Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken om gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Deze applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

Google+

 1. We hebben de Google+ knop geïntegreerd op deze site als een component. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een internet-gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap die normaal gesproken de gebruikers toelaat om met elkaar te communiceren en te interacteren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Google+ stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder andere privé profielen aan te maken, foto's te uploaden en te socialiseren door vriendschapsverzoeken, onder anderen.
 2. De beherende onderneming van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
 3. Elke keer dat je een van de pagina's op deze door ons beheerde site bezoekt en er een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch getriggerd door de betreffende Google+ knop, waardoor de bijbehorende Google+ knop van Google wordt weergegeven. Als onderdeel van dit technische proces, is Google zich ervan bewust welke specifieke subpagina van onze site door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.
 4. Als de persoon tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en door Google toegewezen aan het relevante Google+ account van de betrokkene.
 5. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+ knoppen indrukt en daarmee een Google+1 aanbeveling geeft, koppelt Google deze informatie aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google bewaart de Google+1 aanbeveling van de betrokkene en maakt deze publiekelijk toegankelijk in overeenstemming met de door de betrokkene geaccepteerde voorwaarden. Een door de betrokkene op deze site gegeven Google+1 aanbeveling zal vervolgens vergezeld gaan van andere persoonlijke informatie, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1 account en de foto in andere Google diensten opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de zoekresultaten van de Google zoekmachine, het Google account van de betrokkene of op andere plaatsen, zoals websites of in verband met advertenties opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens opgeslagen bij Google. Google registreert ook deze persoonlijke informatie met als doel het verbeteren of optimaliseren van de verschillende diensten van Google.
 6. Google ontvangt altijd informatie via de Google+ knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd op Google+ is ingelogd tijdens het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google+ knop klikt of niet. Als de betrokkene niet wenst dat persoonlijke gegevens naar Google worden overgebracht, kan hij of zij dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Google+ account voordat onze website wordt bezocht.
 7. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Aanvullende tips van Google over de Google +1 knop zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Instagram

 1. We gebruiken componenten van de dienst Instagram. Instagram is een dienst die geclassificeerd kan worden als een audiovisueel platform, wat gebruikers in staat stelt om foto's en video's te delen, en dergelijke gegevens te verspreiden naar andere sociale netwerken. De leverancier van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Gebouw 14 Eerste Verdieping, Menlo Park, CA, VS. Elke keer dat je een van de pagina's op deze site bezoekt die een Instagram-component (Insta-knop) bevat, weet Instagram welke specifieke subpagina van onze site de betrokkene bezoekt. Als je tegelijkertijd bij Instagram bent ingelogd, herkent Instagram bij elk bezoek aan onze website en gedurende de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website welke betonsubpagina is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en toegewezen via Instagram aan je Instagram-account. Als je een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen gebruikt, worden de overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount en opgeslagen en verwerkt door Instagram. Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat je onze website hebt bezocht als je tegelijkertijd bent ingelogd op Instagram op het moment dat je onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of je op de Instagram-component klikt of niet. Als je niet wilt dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan het voorkomen dat je je afmeldt van je Instagram-account voordat je onze website bezoekt. Voor meer informatie en het huidige privacybeleid van Instagram, bezoek https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

 1. We hebben componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd op deze website. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een internetgebaseerde sociale ontmoetingsplek, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactie te hebben in virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Pinterest stelt onder andere gebruikers van het sociale netwerk in staat om fotocollecties en individuele foto's te publiceren, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pins), die op hun beurt weer gedeeld kunnen worden door andere gebruikers (zogenaamd repinnen) of erop gereageerd kan worden. De bedrijf dat Pinterest exploiteert is Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, VS. Elke bezoek aan een van de pagina's van deze site, die door ons wordt beheerd en een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) bevat, zorgt ervoor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon automatisch een weergave van de bijbehorende Pinterest-component van Pinterest downloadt. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. Als onderdeel van dit technisch proces, is Pinterest zich bewust van de specifieke pagina van onze site die door de persoon wordt bezocht. Als de persoon tegelijkertijd is ingelogd bij Pinterest, herkent Pinterest bij elk bezoek aan onze website door de persoon en gedurende het hele verblijf op onze website, welke specifieke pagina van onze website de persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest-component en toegewezen door Pinterest aan het relevante Pinterest-account van de persoon. Als de persoon een Pinterest-knop activeert die is geïntegreerd op onze website, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.
 2. Pinterest ontvangt altijd informatie via de Pinterest-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Pinterest op het moment dat onze website wordt bezocht; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene wel of niet op de Pinterest-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Pinterest wordt doorgegeven, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn Pinterest-account voordat hij onze website bezoekt. Het privacybeleid van Pinterest, beschikbaar op https://about.pinterest.com/privacy-policy, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest. Op smartphones en tablets worden de bovengenoemde diensten vaak niet geïmplementeerd door plug-ins, maar door een apparaatinterne "deel"-functie. Afhankelijk van hun instellingen kan informatie ook worden doorgegeven aan andere aanbieders van sociale media. Raadpleeg voor details hierover je apparaatinformatie.

§ 11 Betalingsdienstaanbieders

In het geval dat je een betaalde dienst gebruikt of iets koopt via onze website / app, bieden we verschillende betaalmethoden aan. Als je besluit om een van deze betaaldienstverleners te gebruiken, verlaat je onze site. Alle gegevens worden dan verzameld en verwerkt door deze betaaldienstverlener. We ontvangen geen persoonlijke gegevens, met name geen bank- of creditcardgegevens, maar alleen de informatie dat de betaling succesvol is gedaan. De volgende betaaldienstverleners zijn beschikbaar:

PayPal

 1. Op deze website hebben we de betalingsoptie PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder van PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts, welke virtuele privé- of zakelijke rekeningen zijn. Bovendien heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen te verwerken via creditcards als een gebruiker geen PayPal-account onderhoudt. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt koopbeschermingsservices. Als je "PayPal" als betalingsoptie selecteert tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden je gegevens automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stem je in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal een voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn dergelijke persoonlijke gegevens noodzakelijk die verband houden met de betreffende bestelling. Het doel van de overdracht van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. We zullen met name persoonlijke gegevens aan PayPal overdragen als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke informatie die tussen PayPal en ons wordt uitgewisseld, kan door PayPal worden doorgestuurd naar kredietbureaus. Dit vereist de identiteits- en kredietcheck. PayPal kan persoonlijke informatie overdragen aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover nodig om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen, of om de gegevens voor haar te verwerken. Je hebt de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens tegen PayPal op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.
 2. Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Directe Overboeking

 1. We hebben componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd op deze website. Sofortüberweisung is een betaaldienst die het mogelijk maakt om zonder contant geld te betalen voor producten en diensten op het internet. Sofortüberweisung vertegenwoordigt een technische procedure waarmee de online verkoper onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan een verkoper goederen, diensten of downloads onmiddellijk na de bestelling aan de klant leveren. Het bedrijf dat Sofortüberweisung beheert, is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland. Tijdens het laadproces kiest de betrokkene “Sofortüberweisung” als betaaloptie in onze online shop, die automatisch de gegevens van de betrokkene naar Sofortüberweisung verzendt. Door deze betaaloptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. Tijdens de aankoop via Sofortüberweisung, stuurt de koper de PIN en de TAN naar de Sofort GmbH. Na technische verificatie van het accountsaldo en het ophalen van verdere gegevens om het rekeningsaldo te controleren, voert Sofortüberweisung een overdracht uit naar de online verkoper. De uitvoering van de financiële transactie wordt dan automatisch aan de online verkoper gecommuniceerd. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld met Sofortüberweisung betreffen de naam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. Het doel van de gegevensoverdracht is betalingsverwerking en fraudepreventie. We zullen ook andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung verstrekken als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die tussen Sofortüberweisung en ons worden uitgewisseld, kunnen door Sofortüberweisung aan economische bureaus worden verzonden. Dit streven naar identiteits- en kredietcontrole. Sofortüberweisung kan persoonlijke gegevens overdragen aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers indien nodig om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens te verwerken. De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens te herroepen met betrekking tot Sofortüberweisung. Een intrekking heeft geen invloed op persoonlijke gegevens die absoluut moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.
 2. Een intrekking heeft geen invloed op persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung vind je op https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

§ 12 Overige diensten

Andere diensten die we gebruiken zijn:

Google Maps

 1. We gebruiken Google Maps om kaarten te tonen. De integratie vereist dat Google het IP-adres van de gebruikers kan waarnemen. Het IP-adres is nodig om de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Let op, Google heeft zijn eigen privacybeleid dat onafhankelijk is van het onze. Controleer het privacybeleid van Google voordat je onze website gebruikt via www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Google Maps is afhankelijk van een Java Script-code, deze kun je volledig voorkomen door Java Script in de voorkeuren van je browser uit te schakelen of door een Java Script-Blocker te installeren. Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet correct wordt weergegeven.

Google Web Fonts

 1. Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google zijn geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Als je een pagina oproept, laadt je browser de benodigde web fonts in je browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
 2. Om dit te doen, moet de browser die je gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor leert Google dat via jouw IP-adres onze website is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts dient het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 alinea. 1 lit. f AVG.
 3. Als je browser geen webfonts ondersteunt, zal een standaard lettertype van jouw computer worden gebruikt.
 4. Meer informatie over Google Web Fonts kun je vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in Google's Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/.

§ 13 Opslagduur

 1. We bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang we daar recht toe hebben en het doel van de verwerking niet is weggevallen. Voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routineus verwijderd, zolang ze niet meer nodig zijn om een contract te vervullen of te starten.

§ 14 Contactgegevens en jouw rechten als betrokkene

Als je vragen of suggesties hebt over gegevensbescherming of de uitoefening van je rechten als betrokken persoon, kun je op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 1. Droom-Vakantieappartementen GmbH
 2. Privacy: Privacy
 3. Vivek Khetan
 4. Weserwork Gmbh, Hermann-Ritter-Straße 112
 5. 28197 Bremen, Duitsland
 6. vivek.khetan@oyorooms.com

Informatie en correctie

 1. U kunt op elk moment gratis informatie van ons ontvangen als persoonlijke gegevens over jou door ons worden verwerkt en ook precies welke gegevens over jou worden opgeslagen, alsmede een kopie van de opgeslagen gegevens. Je kunt ook onjuiste gegevens corrigeren en aanvullen.

Verwijdering, beperking en het recht om vergeten te worden

 1. Je kunt verzoeken om het verwijderen en beperken van jouw persoonlijke gegevens. Let erop dat er wettelijke bewaarverplichtingen gelden, bijvoorbeeld voor betaalde contracten, en dat we daardoor jouw gegevens niet in alle gevallen volledig kunnen verwijderen. In dit geval worden jouw gegevens gemarkeerd met de bedoeling om de toekomstige verwerking te beperken.

Gegevensoverdraagbaarheid

 1. Indien van toepassing, heb je ook het recht om je persoonlijke gegevens over te laten dragen naar jou of een andere persoon in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of contract en wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen. Dit geldt echter niet als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het openbaar belang of in de uitoefening van openbaar gezag dat is gedelegeerd aan de verantwoordelijke partij. Verder heb je het recht te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens direct van de ene persoon naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van andere personen niet schaadt.

Herroeping / Bezwaar

 1. Je kunt je gegeven toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst op het bovenstaande contactadres. In het bijzonder kun je op elk moment schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maken tegen het gebruik van je e-mailadres voor het verzenden van een nieuwsbrief naar widerruf@traum-ferienwohnungen.de of An der Reeperbahn 6 in 28217 Bremen met effect voor de toekomst, zonder kosten anders dan de verzendkosten volgens de basis tarieven die in dit verband worden gemaakt. Je hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op je betrekking hebben op grond van uw legitieme of openbaar belang voor redenen die voortvloeien uit je specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. In het geval van een bezwaar, zullen we persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor het doel van het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als we persoonlijke gegevens verwerken om directe mail te bedienen, heb je op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame onder het bovengenoemde contactadres. Dit geldt ook voor profilering, voor zover het geassocieerd is met dergelijke directe mail. Je hebt ook het recht, om redenen van je eigen specifieke situatie, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die je betreffen voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, tenzij dergelijke verwerking betrokken is nodig om een taak van openbaar belang te vervullen.

Recht van beroep

 1. Daarnaast heb je ook het recht om een beroep te doen op de relevante toezichthoudende autoriteit en de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen. De toezichthoudende autoriteit waarbij het beroep is ingediend, zal de klager informeren over de status en de resultaten van het beroep, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke oplossing.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

 1. In het geval dat we vooraf betalen zonder direct een tegenprestatie van jou te ontvangen, zullen we een scorewaardering uitvoeren, dat wil zeggen een kredietwaardigheidsbeoordeling, bijvoorbeeld door Schufa Holding AG, om het risico dat aan de vooruitbetaling voor ons verbonden is, te kunnen inschatten. Details over hoe scorewaardering werkt, vind je hier: https://www.schufa.de/de/datenschutz-dsgvo/.
 2. Wij beoordelen de kredietwaardigheid alleen als dit noodzakelijk is voor de afronding of uitvoering van het contract of als je hier tijdens het afsluiten van het contract uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. We nemen altijd passende maatregelen om de rechten en vrijheden, evenals de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, inclusief ten minste het recht om de interventie van een persoon door de verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar eigen standpunt te verdedigen en om de beslissing aan te vechten. Je hebt het recht om informatie te vragen over de betrokken logica en de verwachte gevolgen van verwerking.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

 1. Traum-Ferienwohnungen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De huidige versie van de privacyverklaring kan altijd worden gevonden op https://www.vakantie-appartementen.nl/juridische-termen/av/
 2. Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018